06 มิ.ย. 2559โครงการ FUN-Tastic Reward คืนกำไร ภาค 2 … แต้มแลกเป็นของรางวัลได้แล้ว !

มั่นใจว่าโดนใจเด็กปั้นเพราะเป็นของรางวัลที่ได้รับการโหวตจากเสียงส่วนใหญ่ของ FUN-Tastic Kidz ทั่วประเทศ
เป็นอีกหนึ่งทางเลือก นอกเหนือจากการแลกแต้มเป็นคูปองเงินสด 400 แต้ม = 700 บาท

เริ่มแลกได้แล้ววันนี้ ที่ Clay Works ทุกสาขา


ขั้นตอนการแลกของรางวัล FUN-Tastic Reward (สำหรับสมาชิก) 
 
1. เลือกของรางวัลที่ต้องการแลกแต้ม จาก http://www.clayworksfranchise.com/news-detail/ขั้นตอนการแลกของรางวัล-fun-tastic-reward-สำหรับสมาชิก  
2. กรอกแบบฟอร์มการแลกของรางวัล ได้ที่ Clayworks ทุกสาขา ภายในวันที่ 10 ของเดือน โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นต์ของผู้ปกครองที่ลงทะเบียนไว้แล้วใน โครงการ FUN-Tastic Club เมื่อครั้งสมัครหลักสูตร 
3. ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้ที่สาขา ที่สมาชิกได้ทำการยื่นแบบฟอร์มการแลกของรางวัลภายใน 35 วัน นับจากวันที่สมาชิกยื่นแบบฟอร์ม 
4. สมาชิกเซ็นต์ ยืนยันการรับของรางวัลในแบบฟอร์มการแลกของรางวัล


เงื่อนไขการแลกของรางวัล FUN-Tastic Reward

• เงื่อนไขการแลกของรางวัลเป็นไปตามที่ บริษัทฯ กำหนด
• แต้ม FUN-Tastic Point จะถูกตัดจากแต้มสะสมของสมาชิกตามจำนวนแต้มที่ทำการแลก แต้มที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือโอนคืนกลับไปในยอดแต้มสะสมคงเหลือของสมาชิกได้
• ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้ที่สาขา ที่สมาชิกได้ทำการยื่นแบบฟอร์มการแลกของรางวัลภายใน 1 เดือน นับจากวันที่สมาชิกยื่นแบบฟอร์ม
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในของรางวัลใดๆ ที่สมาชิกแลกรับ ตลอดจนการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ความสูญเสีย ความเสียหาย การโจรกรรม และ ความเสื่อมสลายของ ของรางวัล
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะขอให้สมาชิกยกเลิก หรือ เปลี่ยน ของรางวัลในกรณีที่ของรางวัลไม่มีผลิต หรือ จัดจำหน่ายแล้ว
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นข้อสิ้นสุด
• ของรางวัลบางรายการ อาจจะมีเฉพาะบางประเภทสมาชิกเท่านั้นที่สามารถแลกได้