10 มี.ค. 2563


 

ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ Clayworks

การรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไวรัส
 

เนื่องจาก Clayworks มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
และเพื่อให้มาตรการในการดูแล นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงพนักงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

 
 
 1. ครูผู้สอนและพนักงานต้อนรับ
 1. ตรวจวัดอุณภูมิของพนักงานทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวัน โดยพนักงานที่มีไข้เกิน 37.5 องศา มีน้ำมูก อาการไอจาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำงาน
 2. ให้พนักงานใส่หน้ากากตลอดเวลาปฏิบัติงาน และรณรงค์ให้ใส่ตลอดระยะเวลาเดินทางไปกลับจากการทำงาน โดยบริษัทได้แจกหน้ากากให้พนักงานครบทุกคน
 
 1. นักเรียน
 1. ตรวจวัดอุณภูมิของนักเรียนทุกคนก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง หากมีไข้เกิน 37.5 องศา มีน้ำมูก อาการไอจาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความร่วมมืองดเข้าเรียนจนกว่าอาการไข้จะหาย
 2. วางเจลน้ำยาฆ่าเชื้อไว้ที่เคาท์เตอร์ และโต๊ะเรียน ให้พนักงาน ผู้ปกครอง และนักเรียนใช้ ก่อนและหลังเข้าเรียน
 3. ตามประกาศกระทรวงศึกษา (ศธ0211.6/2847) ขอความร่วมมือให้นักเรียนที่เดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงงดมาโรงเรียนและอยู่บ้าน เพื่อเผ้าระวังจนกว่าจะครบกำหนด 14 วันตามประกาศกระทรวง
 
 1. ผู้ปกครอง
 1. ตรวจวัดอุณภูมิของผู้ปกครองทุกท่านที่ประสงค์จะนั่งรออยู่ในร้าน หากมีไข้เกิน 37.5 องศา มีน้ำมูก อาการไอจาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความร่วมมืองดนั่งรออยู่ในร้าน
 2. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ด แป้นเซ็น และปากกาที่ผู้ปกครองใช้ ก่อนเปิดบริการ และ ณ เวลา 14:00 / 16.00 / 18.00 น
 
 1. สถานที่
 1. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดที่จับประตูหน้าร้าน ก่อนเปิดบริการ และ ณ เวลา 14:00/16.00/18.00 น
 2. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดเค้าท์เตอร์ และ ที่นั่งผู้ปกครอง ก่อนเปิดบริการ และ ณ เวลา 14:00/16.00/18.00 น
 3. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้น ก่อนปิดบริการ
 
 1. อุปกรณ์การเรียน
 1. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผ่านการสัมผัส ก่อนเปิดบริการ
 2. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด โต๊ะและเก้าอี้ทุกตัว ก่อนเปิดบริการ และ ณ เวลา 14:00/16.00/18.00 น
 
 1. นโยบายบริษัทเรื่องการเดินทางของพนักงาน
1. ไม่อนุมติให้เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19 (เช่น จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเก๊า ฮ่องกง อิหร่าน อิตาลี เป็นต้น) ในกรณีที่มีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ยื่นคำร้องขอเดินทางไปยังหัวหน้างาน
2. เมื่อเดินทางกลับจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงข้างต้น ขอให้พนักงาน อยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน (นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ)
 
ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป