02 เม.ย. 2563 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของรัฐบาล

และสวัสดิภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนทุกคน  
Clayworks เห็นสมควรที่จะหยุดให้บริการชั่วคราวทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ ถึง 30 เมษายน 2563

คุณครูจะใช้เวลานี้ในการฝึกฝนทักษะงานปั้น 3 มิติ ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะ
เราหวังว่าจะได้ต้อนรับเด็กปั้นของเราใหม่อีกครั้ง เพื่อพัฒนาการที่สนุกและไร้ขอบเขตเร็วๆ นี้นะคะ 

"ประสบการณ์ Fun-Tastic สนุกเรียนรู้ไร้ขอบเขตเฉพาะที่ Clayworks เท่านั้น"