28 เม.ย. 2564
 

เรื่อง แจ้งปิดศูนย์ฯ ชั่วคราว  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19 ( ปี2564 )


เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 มีการแพร่ระบาดครั้งที่ 3
และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทางรัฐบาลได้ประกาศขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆ
งดกิจกรรมการชุมนุมของคนจำนวนมาก เพราะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงให้สถาบันการศึกษาทุกระบบ
ปิดทำการ มากกว่า 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ทางบริษัทแฮนด์ ออน จำกัด มาสเตอร์แฟรนไชส์ ของศูนย์ศิลปะ 3 มิติ เคลย์เวิร์คส
จึงเห็นสมควรให้ทุกสาขา หยุดให้บริการการเรียนการสอน
ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่ารัฐบาลจะมีการกำหนดใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2564