11 พ.ค. 2564 


เรื่อง แจ้งปิดศูนย์ฯ ชั่วคราว  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19 ( ปี2564 )


เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันยังคงมีเป็นจำนวนมาก ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร
จึงขอเลื่อนเปิดทำการจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็น วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
​ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564