28 ก.ค. 2561


โครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน

" Clayworks ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยนำ้ท่วมชาวลาว "

ครอบครัว Clayworks จะไม่นิ่งเฉย
ขอชวนร่วมบริจาคเสื้อผ้ามือ 2 ของน้องๆเด็กปั้นเพื่อส่งไปให้น้องๆผู้ประสบอุทกภัย ณ ประเทศลาว
 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดแยกให้กับน้องๆในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ ขอให้แยกเสื้อผ้าเป็น 2 กลุ่ม รวมถึงติดป้ายไว้หน้าบรรจุภัณฑ์ตามนี้ คือ
-เสื้อผ้าขนาดของชุดแรกเกิด-5 ปี
-เสื้อผ้าขนาดของชุด 6-12 ปี

เราจะนำส่งของบริจาคทั้งหมดไปที่ศูนย์รับบริจาค จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งต่อไปฝั่งพื้นที่ประสบภัย แขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศลาว
ขอขอบคุณทุกน้ำใจ

บริจาคได้ที่ Clayworks ทุกสาขาทั่วประเทศ
สามารถตรวจสอบสาขา  Clayworks ที่ Link 
https://www.clayworksfranchise.com/contact-us

 
วันนี้-5 สิงหาคม 2561