29 ก.ค. 2559

  
Plant The World กิจกรรมปลูกป่า 

กิจกรรมพิเศษเฉพาะสมาชิก  FUN-Tastic Club เท่านั้น..เคลย์เวิร์คส ผู้ปกครองและน้องๆ ร่วมปลูกป่ากับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  ผู้ปกครองและน้องๆร่วมเดินทางไปยังป่าต้นน้ำเขากระโจมเพื่อ ปลูกต้นไม้ จำนวน 800 ต้น เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้ และ รักธรรมชาติ พร้อมกับเด็กๆ และ ผู้ปกครอง พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมศึกษาธรรมชาตโดยศิลปะวิธี  (หน้าต่างใบใม้) และ (เลียนสีธรรมชาติ)
ผู้ปกครองและน้องๆ มีความประทับใจมากในการร่วมเดินทางและการอนุรักษ์ธรรมชาติในครั้งนี้