06 มิ.ย. 2559น้องเด็กปั้นรู้หรือยัง? แต้มแลกเป็นของรางวัลได้แล้ว.....โครงการ FUN-Tastic Reward คืนกำไร ภาค 2.1 …. มั่นใจเลยว่าถูกใจเด็กปั้นแน่นอน เพราะของรางวัลชุดใหม่ ได้มาจากผลโหวตของน้องๆ เด็กปั้นเอง

แลกเลย! เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนอกเหนือจากการแลกแต้มเป็น คูปองเงินสด 400 แต้ม = 700 บาท ของรางวัลที่จะมาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับน้องเด็กปั้น อาทิเช่น เครื่องทำไอศครีม , จักรยาน , สกูตเตอร์ไฟฟ้า , กล้องโพลารอยด์ มิคกี้ และของรางวัลอีกมากมาย
 
เริ่มแลกของรางวัลและตรวจสอบแต้มสะสมได้แล้ววันนี้ ที่ Clayworks ทุกสาขา

 
ขั้นตอนการแลกของรางวัล FUN-Tastic Reward

1. เลือกของรางวัลที่ต้องการแลกแต้ม จาก  https://goo.gl/4BiMg4
2. กรอกแบบฟอร์มการแลกของรางวัล ได้ที่ Clayworks ทุกสาขา ภายในวันที่ 10 ของเดือน โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นต์ของผู้ปกครองที่ลงทะเบียนไว้แล้วใน โครงการ FUN-Tastic Club เมื่อครั้งสมัครหลักสูตร
3. ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้ที่สาขา ที่สมาชิกได้ทำการยื่นแบบฟอร์มการแลกของรางวัลภายใน 35 วัน นับจากวันที่สมาชิกยื่นแบบฟอร์ม
4. สมาชิกเซ็นต์ ยืนยันการรับของรางวัลในแบบฟอร์มการแลกของรางวัล
 

เงื่อนไขการแลกของรางวัล FUN-Tastic Reward

• เงื่อนไขการแลกของรางวัลเป็นไปตามที่ บริษัทฯ กำหนด
• แต้ม FUN-Tastic Point จะถูกตัดจากแต้มสะสมของสมาชิกตามจำนวนแต้มที่ทำการแลก แต้มที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือโอนคืนกลับไปในยอดแต้มสะสมคงเหลือของสมาชิกได้
• ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้ที่สาขา ที่สมาชิกได้ทำการยื่นแบบฟอร์มการแลกของรางวัลภายใน 1 เดือน นับจากวันที่สมาชิกยื่นแบบฟอร์ม
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในของรางวัลใดๆ ที่สมาชิกแลกรับ ตลอดจนการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ความสูญเสีย ความเสียหาย การโจรกรรม และ ความเสื่อมสลายของ ของรางวัล
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะขอให้สมาชิกยกเลิก หรือ เปลี่ยน ของรางวัลในกรณีที่ของรางวัลไม่มีผลิต หรือ จัดจำหน่ายแล้ว
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นข้อสิ้นสุด
• ของรางวัลบางรายการ อาจจะมีเฉพาะบางประเภทสมาชิกเท่านั้นที่สามารถแลกได้

• ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นหรือเงินสดได้ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

• บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ

• การแลกของรางวัลนี้  สงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิก FUN-Tastic Club เท่านั้น พนักงาน เจ้าของสาขา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแลกของรางวัลในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ หรือรางวัลตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับคืนของรางวัลหากของรางวัลได้จัดส่งเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

• สมาชิก Fun-Tastic Club / ผู้บริหารสาขาทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง